song

Loading...

Thursday, August 30, 2012

suluk: hanya sekeping cermin

http://suluk.wordpress.com/2009/11/12/masuklah-pada-ku-seorang-diri/


Masuklah Pada-Ku Seorang Diri

November 12, 2009

Allah
Allah berseru pada hamba-Nya,
“Hendaklah engkau bekerja tanpa melihat pekerjaan itu!
Hendaklah engkau bersedekah tanpa memandang sedekah itu! 
Engkau melihat kepada amal perbuatanmu, walau baik sekalipun, tak layak bagi-Ku untuk memandangnya. Maka janganlah engkau masuk kepada-Ku besertanya! 
Sesungguhnya, jika engkau mendatangi-Ku berbekal amal perbuatanmu, maka akan Aku sambut dengan penagihan dan perhitungan. Jika engkau mendatangi-Ku berbekal ilmu, maka akan Aku sambut dengan tuntutan! Dan jika engkau mendatangi-Ku denganma’rifat, maka sambutan-Ku adalah hujjah, padahal hujjah-Ku pastilah tak terkalahkan.

Hendaklah engkau singkirkan ikhtiar (ikut mengatur dan menentukan kehendak-Nya untuk dirimu—red), pasti akan aku singkirkan darimu tuntutan. Hendaklah engkau tanggalkan ilmumu, amalmu, ma’rifat-mu, sifatmu dan asma (nama) mu dan segala yang ada (ketika mendatangi-Ku), supaya engkau bertemu dengan Aku seorang diri. 
Bila engkau menemui-Ku, dan masih ada diantara Aku dan engkau salah satu dari hal-hal itu, —padahal Aku-lah yang menciptakan semua itu, dan telah Aku singkirkan semua itu darimu karena cinta-Ku untuk mendekat kepadamu, sehingga janganlah membawa semua itu ketika mendatangi-Ku—, jika masih saja engkau demikian, maka tiada lagi kebaikanmu yang tersisa darimu. 
Kalau saja engkau mengetahui, ketika engkau memasuki-Ku, pastilah engkau bahkan akan memisahkan diri dari para malaikat, sekalipun mereka semua saling bahu-membahu untuk membantumu, karena keraguanmu itu (bahwa ada penolongmu dihadapan-Nya selain Dia—red.), maka hendaklah jangan ada lagi penolong selain Aku. 
Jangan pernah engkau melangkah ke luar rumah tanpa mengharap keridhaan-Ku, sebab Aku-lah yang menunggumu (di luar rumah—red.) untuk menjadi penuntunmu. 
Temuilah Aku dalam kesendirianmu, sekali atau dua kali setelah engkau menyelesaikah shalatmu, niscaya akan Aku jaga engkau di siang dan malam harimu, akan Aku jaga pula hatimu, akan Aku jaga pula urusanmu, dan juga keteguhan kehendakmu.
 Tahukah engkau bagaimana caranya engkau datang menemui-Ku seorang diri? Hendaknya engkau menyaksikan bahwa sampainya hidayah-Ku kepadamu adalah karena kepemurahan-Ku. Bukan amalmu yang menyebabkan engkau menerima ampunan-Ku, bukan pula ilmumu.
Kembalikan pada-Ku buku-buku ilmu pengetahuanmu, pulangkan pada-Ku catatan-catatan amalmu, niscaya akan aku buka dengan kedua tangan-Ku, Kubuat ia berbuah dengan pemberkatan-Ku, dan akan kulebihkan semuanya itu karena kepemurahan-Ku.”
(Dari kitab ‘Al-Mawaqif wal Mukhtabat’, Imam An-Nifari, dengan beberapa kalimat yang diperbaiki tata bahasanya.)


http://suluk.wordpress.com/2009/11/07/junaid-al-baghdadi-makna-berjihad-dalam-kami/


Junaid Al-Baghdadi: Makna ‘Berjihad dalam Kami’

November 7, 2009

QS 29 : 69
“Dan orang-orang yang berjihad dalam Kami, sungguh, akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah bersama para Al-Muhsiniin (mereka yang ihsan*)” (Q.S. Al-Ankabut[29] : 69)
“Ayat itu bermakna, ‘mereka yang berjuang melawan hawa nafsunya dan bertaubat sungguh-sungguh hanya demi Kami, pastilah akan Kami tuntun mereka pada jalan-jalan yang menyampaikan mereka pada kebenaran (Al-Haqq) ‘. Sesungguhnya tak seorang pun mampu berjuang melawan musuh yang ada di luar dirinya kecuali jika ia pun berjuang melawan musuh-musuh yang ada dalam dirinya.

Maka, siapapun yang dianugerahi kemenangan atas apa-apa yang ada di dalam dirinya, ia pasti akan menang atas lawan-lawannya. Dan siapapun yang dikalahkan oleh apa-apa yang ada di dalam dirinya, musuh-musuhnya pun pasti akan mengalahkannya.”
(Junaid Al-Baghdadi, 830-910 M)
: : : : : : :
Ihsan lebih dari sekedar bermakna ‘baik’. Apa sebenarnya pengertian ihsan ataumuhsin itu? Monggo dibaca di sini:http://suluk.blogsome.com/2006/10/13/pengertian-ihsan/

** Al-Muhsiniin adalah mereka yang ke-ihsan-annya sudah tetap.

*** Ayat 29 : 69 dalam terjemahan Depag diinterpretasikan dengan kalimat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kalimat tekstual Qur’an Arabnya (mungkin demi memudahkan pembaca), dengan terjemahan sebagai berikut:
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik.”

http://suluk.wordpress.com/2011/04/26/kau-berdusta-kepada-ku/


Kau Berdusta Kepada-Ku

April 26, 2011

Rasulullaah Muhammad saw. bersabda pada Abu Hurairah,
Ketika Hari Perhitungan tiba, Allah Ta’ala turun ke hadapan manusia. Setiap kelompok agama berlutut dalam ketakberdayaan di hadapan-Nya.
Kelompok manusia pertama yang dipanggil, adalah mereka yang mengajarkan Al-Qur’an. Kelompok kedua, adalah mereka yang gugur di jalan Allah. Sedangkan golongan manusia ketiga, adalah mereka yang melimpah ruah hartanya. Allah pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang tiga kelompok manusia yang pertama dipanggil ini.
: :
Kepada kelompok pertama, Allah akan berkata,
“Bukankah Aku telah mengajarkan kepadamu hikmah-hikmah dan pengetahuan yang asalnya adalah dari qalb para utusan-Ku?”

“Benar, Ya Rabbi.”
“Apakah perilakumu, lahir dan batin, sesuai dengan hikmah dan pengetahuan yang telah engkau ketahui itu?”
“Aku melaksanakannya selalu, Ya Rabbi.”
“Kau berdusta kepada-Ku!”
Dan para malaikat pun akan berkata, “Kau berdusta!”
Lalu Allah berkata, “Kau menyukai kata-kata orang tentangmu, yang mengatakan ‘Orang ini adalah pengajar Al-Qur’an’! Ketahuilah, bagimu cukup hanya (kata-kata mereka) itu saja!”
: :
Kepada kelompok kedua, Allah akan berkata,
“Dengan cara yang seperti apa engkau mati di jalan-Ku?”
“Ya Rabbi, Engkau perintahkan aku untuk berperang. Dan aku mati karena mengikuti perintah-Mu itu.”
“Kau berdusta kepada-Ku!”
Dan para malaikat pun akan berkata, “Kau berdusta!”
Lalu Allah berkata, “Kau menyukai kata-kata orang tentangmu, yang mengatakan ‘Orang ini begitu luar biasa keberaniannya’! Ketahuilah, bagian untukmu cukup hanya (kata-kata mereka) itu saja!”
: :
Kepada kelompok ketiga, Allah akan berkata,
“Apakah telah Aku berikan harta yang sangat banyak kepadamu, yang membuatmu tidak pernah meminta-minta kepada orang lain?”
“Benar, Ya Rabbi.”
“Lalu, apa yang kau lakukan dengan pemberian-Ku itu?”
“Aku menguatkan hubungan kekeluargaan dan ber-infaq dengannya.”
“Kau berdusta kepada-Ku!”
Dan para malaikat pun akan berkata, “Kau berdusta!”
Lalu Allah berkata, “Kau menyukai kata-kata orang tentangmu, yang mengatakan ‘Betapa dermawannya orang ini.’! Ketahuilah, bagian untukmu cukup hanya (kata-kata mereka) itu saja!”
: :
Lalu Rasulullaah Muhammad saw. memukul lututku (menandakan betapa pentingnya hal ini), dan berkata kepadaku, “Wahai Abu Hurairah, ketiga golongan ini adalah orang-orang pertama yang akan dicampakkan ke dalam api neraka.”
(Hadits Riwayat At-Tirmidzi)
Sumber: 101 Diamonds from the Oral Tradition of the Glorious Messenger Muhammad, collected by Muhyiiddiin Ibn `Arabi.
Translated to English by Lex Hixon and Fariha al-Jerrahi. Dikutip oleh Dwi Afrianti.
Tuesday, August 28, 2012

Fath Robbani


Kata Syeikh Qadir Jailani:

Doa adalah dari kamu, sementara yang memakbulkannya adalah Allah. Bersungguh-sungguh itu dari kamu, sedangkan taufik itu dari Allah. Meninggalkan sesuatu kederhakaan adalah dari kamu, sedangkan perlindungan akan datang daripadaNya. Luruskanlah permohonan dan permintaanmu, sedangkan aku telah menunjukkan pintu kedekatan kepadaNya. Engkau sentiasa mengharapkan rahmatNya yang selalu terhulur untukmu, dan engkau juga menghendaki kemuliaan dan cintaNya selalu tercurah kepadamu.

Inilah puncak permintaan dan harapan sesuatu kaum. Tetapi manakah amalmu untuk mengharapkan semuanya itu wahai orang yang sentiasa menghambakan dirinya kepada nafsu, orang yang memperturutkan hawa dan kemahuan syaitan…? Tiada sesuatupun di dalam diriku, kecuali kebenaran di dalam kebenaran (Haq di dalam Haq) intisari di dalam intisari, kebersihan di dalam kebersihan, memutus dan menghubungkan.

Putuskanlah hubunganmu dengan selain daripada Allah dan hubungkanlah dirimu denganNya. Janganlah menghadap Allah dengan kedunguanmu, wahai munafik, wahai orang yang suka menyeru, wahai orang yang suka berdusta. Aku tidak malu terhadapmu semua. Bagaimana aku akan malu kepadamu, kerana kamu tidak malu kepada Tuhanmu. Melakukan keburukan kepadaNya meremehkan pandangan dan malaikatNya yang dijadikan wakilNya kepada kamu.

Aku mempunyai kebenaran yang akan dapat memutuskan kepala setiap orang kafir, orang munafik dan para pendusta yang tidak bertaubat dan kembali kepada Tuhannya dengan langkah  taubat dan pengakuan terhadap dosa-dosanya.

Diriwayatkan dari sebahagian ulama, bahawa dia berfatwa:
“Kebenaran itu tak ubahnya bagaikan pedang Allah di permukaan bumi, yang tidak diletakkan di atas sesuatu kecuali dia akan memutuskannya.”

Menghadaplah kamu kepadaku, kerana aku adalah orang yang memberi nasihat kepada kamu. Aku menginginkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Aku tak ubahnya bagaikan orang yang mati perasaannya kepadamu, dan sebaliknya aku adalah orang yang hidup dengan Allah al-Haq. Barangsiapa yang berteman secara jujur denganku, maka dia akan mendapat manfaat dan berbahagia. Barangsiapa yang khianat dalam persahabatannya denganku, maka dia akan terhalang dan terseksa, baik cepat mahupun lambat, dunia dan akhirat.

Sebahagian daripada sebab yang menyeluruh untuk mengenalNya ialah tidak menentangNya dan tidak berpaling daripadaNya, reda dengan perancanganNya dan pasrah terhadap takdirNya. Oleh itu Malik bin Dinar berkata kepada sebahagian muridnya, katanya:

“Jika engkau menginginkan kemakrifatan kepada Allah, maka redhalah dengan qadhak dan qadarnya, dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai dan keinginanmu sebagai sekutu bagiNya dalam kedua-dua hal tersebut.”

Wahai orang yang bertubuh sihat…!Wahai orang yang kosong daripada beramal…! Bagaimanakah engkau lewatkan untuk beribadah kepada Tuhanmu. Seandainya hati kamu meneliti semuanya ini, maka kamu akan merugi dan menyesal. Oleh itu bangkitlah kamu dan sedarlah.

Wahai kaumku…! Tidak berapa lama lagi kamu akan mati. Tangisilah dirimu sebelum kamu ditangisi oleh orang lain. Kamu mempunyai dosa yang amat banyak, sedangkan akhir kehidupanmu masih belum menentu (samar-samar). Manakala hati kamu sedang sakit kerana mencintai dunia dan ketamakan terhadapnya. Ubatilah kerakusan dan ketamakanmu itu dengan zuhud, meninggalkan dunia dan menghadap kepada Allah al-Haq. Keselamatan agama tak ubahnya bagaikan modal dalam sesuatu perniagaan, sedang amal adalah keuntungannya.

Tinggalkan sesuatu yang akan menjadikan kamu derhaka kepada Allah, dan terimalah ia sekadar keperluanmu. Seorang yang berakal tidak akan berbahagia dengan sesuatu, kerana segala sesuatu yang halal itu akan diperhitungkan (dihisab), sementara yang haram akan diseksa. Sedangkan sebahagian besar daripada kamu telah lupa kepada hisab dan seksaan itu…

Bangkitlah engkau dari dunia dan pergilah menemui orang yang berakal, kerana akal tersebut menunjukkan kepada Allah. Akal itu akan mendidikmu, sehingga engkau mengenal dirimu dan Tuhanmu.

Celakalah engkau..!Usiamu semakin berkurang, sedangkan kamu belum memperoleh pengalaman. Sampai bila engkau akan berpaling dari akhirat dan menghadap kepada dunia…?

Celakalah engkau…! Rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Tempatmu di syurga atau di neraka tidak akan ditempati oleh orang lain. Kamu telah dikuasai kelalaian dan dikendalikan oleh hawa dan nafsumu. Semua cita-cita dan keinginanmu hanya tertuju kepada makan, minum, kahwin, tidur dan memenuhi semua keinginan zahiriahmu. Cita-citamu adalah cita-cita orang kafir, cita-cita orang munafik, setelah mengeyangkan perutmu dengan makanan yang halal mahupun yang haram. Sementara hatimu entah berisi agama entah tidak.

Wahai hamba…! Engkau bermohon kepada Allah dengan ibadahmu yang bercampur dengan kelalaianmu, serta sifat riak dan kemunafikanmu. Sedangkan engkau memohon kemuliaanNya untuk dirimu, mendekati orang-orang soleh dalam kerosakkanmu. Apakah yang ada pada dirimu, padahal mereka sentiasa mengingat Allah dan pengakuan kemakrifatan mereka.

Wahai orang yang lalai…! Tolaklah orang-orang yang menghendaki engkau dan carilah Dzat yang mencarimu. Cintailah Dzat yang mencintaimu dan sibukkanlah dirimu dengan Dzat yang merinduimu. Bukankah engkau telah mendengar bahawa Allah berfirman:

“Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah.” (al- Maidah:54)

Firman Allah di atas berkait rapat dengan apa yang sedang kita perkatakan. Sesungguhnya aku amat merindui untuk bertemu dengan kamu. Kamu benar-benar telah diciptakan untuk beribadah kepadaNya, maka janganlah kamu bermain-main. Dia menghendakimu untuk menemuiNya, maka janganlah engkau sibuk dengan selainNya. Janganlah engkau mencintai seseorang, kecuali dalam pengertian cinta untuk belas kasihan, menyayangi dan bersikap lemah lembut kepada seseorang itu. Hal ini dibolehkan bagi kamu demikian dengan cinta jiwa. Tetapi cinta hati dan cinta batin tidak dibolehkan.

Adapun Adam a.s ketika hati baginda timbul rasa cinta kepada syurga dan kedudukan yang disandangnya ketika itu, maka baginda dipisahkan dengan semua itu dan baginda dikeluarkan dari syurga dengan bersebab baginda memakan buah yang dilarang oleh Allah memakannya.

Ketika hati baginda terpikat kepada Siti Hawa, maka bagindapun dipisahkan dengannya selama tiga ratus tahun. Nabi Adam a.s diturunkan di Jazirah Sarandiba di kawasan Samudera Hindia, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Jazirah Arabia. Meskipun jarak kedua-dua kawasan itu tidak begitu jauh, tetapi mereka dipertemukan tiga ratus tahun kemudian.

Nabi Ya’qub a.s. ketika ingin berkumpul bersama anaknya, Nabi Yusuf a.s, maka baginda dipisahkan dengan putera kesayangannya itu. Demikian juga baginda Rasulullah ketika hati baginda cenderung kepada Aisyah, maka berlakulah kepada baginda, yakni isteri kesayangan baginda itu difitnah melakukan perbuatan yang menyeleweng, beberapa hari lamanya baginda tidak bertemu dengan isteri baginda itu.

Oleh demikian, maka sibukkanlah dirimu dengan Allah, bukan dengan yang lain. Janganlah kamu mencari ketenangan dan ketenteraman dengan selain Allah. Malahan jadikanlah manusia itu sebagai benda yang berada di luar hatimu dari segala segi, menjauhlah kamu daripadanya dan kosongkanlah hatimu daripada mereka kerana Allah….

(petikan dari Fath Robbaniy)


Saturday, August 25, 2012

kazeyuki prolog 4


KazeYuki Pre-4 (Prolog)

Terdiam aku,
Pada kata-katanya,
Memberitahu aku tentang Tuhan,
Yang tak terlihat dan tergambar,

Wahai anak Adam(manusia) carilah AKU
jika kau menjumpai AKU
kau telah menemui segalanya...

Dimanakah tempatnya?
Aku mulai percaya pada kewujudan Tuhan
Tapi aku tidak mampu meyakininya,


Wahai Tuhan...

“Perjalanan yang masih panjang
Penuh dengan pertanyaan yang berselirat
Kadang-kadang dirimu terjaga
Tapi kenapa kembali tidur?” p/s: Inao
(Nur Yura Hiedeki Al-Khawarizmi)
(Yura Hiedeki Alberto)

...........................................................................................................................................
Allah
Janganlah KAU perlihatkannya kepadaku
Sekiranya KAU mencegah aku darinya
Janganlah KAU menyingkirkan aku
setelah amanah ini KAU letakkan dibelakangku

Adakah KAU ingin meninggalkan kami?
KAU tahu apabila berlaku pertemuan itu
Tidakkah KAU mahu menangis bersama aku?

zaman apakah ini?
aku tidak mengerti tentang sekelilingku
Curahkan kurnia-Mu keatas kami
angin apa yang meniup saat ini?
jiwa-jiwa telah membeku
masa mula terhenti
dengan beribu impian yang musnah


Tuhan yang Maha Kuasa
jiwa-jiwa ini terluka
Tapi KAU tetap tidak dijumpai dimana-mana
kesemua jejakMu lenyap
Dimanakah Kau bersembunyi?
Adakah Kau benar-benar marah padaku?..........................................................................................................................................
(Qurratul Ain Al-Azra)
...............................................................................................................................Resounding in the distant sky my prayer turn into miracles
my flowing teardrops melt into the deep blue hues of the late-night sky
i met with the warmth which eargerly enveloped me
pure as snow
your thoroughly honest words move me when i was bound with steel wings
each time you hurt me, i can become kinder
i only want to protect your smile to the very end
that is one of my wish
Transcending time you’re my angel of light
who fully accepted my mournful memories
the eternal blaze that ignited in my chest that day
will breakfree from the deep darkness and open the door to freedom
we’ll confidently stride towards the endless future

........................................................................................................................................................
Yuuya Fayoum..
....................................................................................................................................................
apa ye yang saya nak buat dengan kisah ni?
Yura Hiedeki, inao, yuuya, Qurratul A’in,...sape lagi lepas ni hehe...
kita matikan watak inao, ganti dengan yuuya...
kena tambah lagi seorang lelaki hehe 


Thursday, August 16, 2012

path two


I spend a lot of time searching…there so many vid in my lappy…, okey enjoy your watching… ^_^.

it depend on our self, right?
kanan kiri manusia berdusta…mungkir pada yang Esa
mungkin ku bukan watak utama dalam pentas lakonan dunia
bimbangi juga ku turut sama, pastinya aku yang binasa

I know You were on my side even when I was wrong
and I love You for giving me your eye
staying back and watching me shine and…
I didn’t know if you knew so I’m taking this chance to say
that I had the best days with You today

Tuhan yang paling menakutkan Nabi Mu pernah bersabda
Di akhir zaman yang paling jahat ulama yang memandang dunia
Tabiatnya busuk bak bau bangkai
siapa terciumkan mati hatinya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
I’ll never be, I’ll never be tall.
I’ll never be, I’ll never be you, no
I’ll always be me, that I know…
…………………………………………………………………………………………………………………………..
who are those little girls in pain
just trapped in castle of dark side moon of moon
twelve of them shining bright in vain
like flowers that blossom just once in years
they’re dancing in the shadow like whispers of love
just dreaming of place where they’re free as dove
they’re never been allowed to love in this cursed cage
it’s only the fairy tale they believe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

entah kenapa tiba-tiba teringat akan 12 orang sahabat Nabi Isa a.s
kemudian saya  teringat kata-kata ibu kepada seorang sultan, saya tak pasti macam mana katanya, lebih kurang macam ni..
“wahai anakku, menangislah kamu seperti wanita, kerana kita tidak mampu pertahankan kota ini seperti seorang lelaki”

saya mempunyai sifat ingin tahu yang tidak boleh dikawal, jadi fikiran saya sentiasa berfikir, kesemua games yang saya main, adalah adventure…improve English then belajar history… dictionary wajib ada sebelah saya hehe…tapi tetap teruk jugak grammar, spelling pun silap, lepas tu tertukar kanan kiri..

curiosity kill the cat..im not a cat, im a human being and always thinking…

why im listening to digimon opening song, even though I don’t know what they singing…digimon 1,2,3…, brave heart Ayumi Miyazaki, Butterfly :Koji Wada,

 (saya sangat suka tengok digimon waktu kecil sampai sekarang, memang mata saya akan berair sambil tengok, jadi saya sangat nak tahu kenapa saya suka dengar lagu dan tengok cerita tu?)

saya suka cerita perang dari kecil lagi…cerita kung fu (martial art), abah saya mengajar dekat sekolah semuanya melayu, mama pula, mengajar dekat sekolah yang campur, melayu, cina,india dan siam…

I just love anime song, other than that, sorry, saya sangat memilih lagu…kenapalah asyik sedih bila dengar suara diaorang? (baru saya akan dengar lagu tu, bukan sebab suka2, saya hanya nak dengar suara..yang saya tak boleh explain), saya teringat betapa hancurnya dulu Hiroshima dengan Nagasaki, dan kamu semua patut tahu hasil ledakan bom tu, menyebabkan bukan saja kemusnahan saat itu,tapi hingga sekarang, genetic manusia rosak dan akan menjadi penyakit keturunan, bayi yang lahir tidak cukup sifat… ekonomi waktu itu sangat merundum jatuh, hinggakan segala alat ciptaan Jepun, bila nak dipasarkan pun terpaksa dirahsiakan nama negara, kerana semua barangan Jepun disekat, semua negara takut untuk bekerjasama dengan Jepun….

(saya tak ingat dekat mana saya baca, sebab dah terlalu lama, check balik ye)

Art of Deception, by Jerry D. Gray,(Book) bab 12 (Ledakan Bom Uranium)

Pengeboman Tentera AS di Fallujah, 11 Nov 2004 (Perang Iraq)
“Para Wanita diingatkan supaya tidak mempunyai bayi kerana peningkatan jumlah kelahiran bayi yang cacat sejak serangan AS”

5  Mac 2010…Lingering Effect cause by Uranium Bomb
“Nearly 12 years after the U.S used DU on Iraqi Forces retreating from Kuwait to Basra, the highway remains a radioactive toxic wasteland”

Anak-anak di Fallujah kini lahir dengan keadaan cacat pada anggota tubuh, kepala, jantung, dan sistem saraf. Bahkan ada kes kanak-kanak lahir dengan tiga kepala.
Jumlah kecacatan jantung bagi bayi yang baru lahir dikatakan  13 kali lebih tinggi di Eropah. Menurut wartawan BBC, John Simpson,ketika ini di Iraq tidak ada penyelidikan menyeluruh mengenai kecacatan yang berlaku pada kanak-kanak.

AS  mengakui pernah menggunakan senjata uranium melawan pemberontak seperti bom “Bunker Buster”, namun sisa yang ada membuktikan kenyataan itu salah. Jenis senjata ini mencemari tanaman dan air dengan radiasi. Senjata uranium ini berbahaya dan AS tahu kesannya dan kerana itu para tentera mereka dilengkapi baju dan topeng. Mereka yang selamat akan terkena radiasi yang teruk sehingga keturunan mereka akan lahir dalam keadaan cacat.

(and I think…the same situation as  Japan, “ both Hiroshima and Nagasaki,” go and find the information)
saya suka membaca, dan akan tapis, yang mana fakta boleh diterima dan tidak, dan akan teruskan lagi pembacaan…lagi dan lagi,dan buat perbandingan…kemudian…ask our God,in our prayer… ^_^
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
sekarang baru ingat balik siapa Buddha, like my lecturer said, he is a great/good man, try watch Chinese drama Journey to the West, it is so symbolic, I watch it when im in primary school.


2.14-2.18… mereka tak tutup aurat…so just close your eye ok…

Pelajaran itu penting, ia ilmu, bila kita betul-betul buat kerana Allah, Allah akan bantu. Contohnya masa saya sem 1 (2009), waktu orang lain prepare untuk exam saya pula buka youtube, saya cari lagi maklumat tentang Islam, kemudian saya pergi solat dhuha,dan tidur sekejap, bangun balik dan baca buku yang rasa macam tak boleh nak baca dah, lepas tu masuk examination hall. Lepas keputusan keluar 3.95, Alhamdulillah, jangan lewatkan solat, (sebab nak siapkan assignment) ilmu itu cahaya ia tak akan masuk dekat hati yang gelap. Jangan meremehkan guru, mengumpat pun tak boleh, jaga adab, sampai boleh doakan agar kesalahan guru itu ditutup dari pandangan kita dan doa agar Allah mengampun dosa-dosa guru kita, dari situ akan datang keberkatan. Jangan tinggal tahajud, banyak mohon ampun dekat ALLAH. Bila saya lalai, tak jaga hubungan dengan Allah, semuanya jadi tak betul, ilmu pun susah nak dapat, result pun jatuh…

(saya sangat sedih/sakit hati/sakit mata tengok umat Islam kena tindas…tapi tak dapat tolong…)

Ingat tak lagi, saya pernah cerita pasal madam, lecturer  yang ajar saya English, Oral Communication, seorang ibu tunggal. Dia mengajarkan saya tentang akhlak. Ingat lagi di dalam kelas, sebelum ni madam belajar di luar negara, kemudian seorang sahabat saya berkata, madam seorang yang kuat. Kemudian madam jawab, sebelum ini saya tidak bertudung. Kemudian madam bercerita, bagaimana cara berhikmah dalam menegur, satu hari madam solat, tapi tersilap kiblat, kemudian ada seorang saudari seislam nampak kesilapan madam kebetulan dia pun nak solat, tapi saudari itu tidak  terus solat, dia tunggu dulu madam habis solat, selepas madam habis solat, baru dia pergi dekat madam, beritahu yang madam dah silap kiblat, kemudian dia (sister) cakap tak apa, solat kerana Allah. Kemudian madam beritahu, cuba bayangkan kalau sister tadi datang dan terus solat, dan menghadap kiblat yang betul, apa perasaan orang yang tengah solat? bayangkan itu adalah kita, alamak aku dah silap kiblat ni macam mana nak buat? semuanya hilang dah tak focus pada Allah yang kita tengah berjumpa…

(Tapi adakan cara yang betul, bila ada orang silap kiblat, bagaimana kita nak tolong dia? tapi saya pun terlupa hehe)

guru saya banyak menegur saya tentang menepati waktu…

bila weekend, walaupun exam week, jumpa dengan K. Ain dan K. Lulu, usrah, walaupun rasa, ya Allah beratnya kaki nak melangkah, tapi mengingatkan pengorbanan seorang kakak yang sanggup dari jauh, drive, sibuk, insya Allah bakal doktor, datang juga jumpa kami, yang sebelum ini tak pernah kenal, bukan adik-beradik pun. Saya diam dengar mereka menyampaikan, indahnya rasa, walaupun tadi rasa malas. Indah, sebab nama Allah disebut dalam perbincangan itu. (semuanya Allah tolong, rasa lapang)

bila saya berjaga malam, saya cari bacaan al-Quran yang sedap dekat youtube tu, saya click kesemuanya satu-satu, yang berkenan dekat hati, saya simpan. Izzati ingat dak Qari yang sedap sangat tu, sampai sekarang tak jumpa dah, helwi lah ni, cari dekat mana bacaan tu? ^_^.

saya akan click semua cerita tentang mereka yang masuk Islam, bagi semangat dekat saya tau, bila tengok kesungguhan mereka.

saya tengok Oprah punya rancangan, tv al-Hijrah…

spend masa alone dengan Allah, sebelah petang  lepas habis kelas ke… Besarkan masjid tu? Always chit chat dengan friend, I know it is necessary, tapi dengan Allah tak nak bercerita?

Bila saya tulis semua pengalaman ni, saya sendiri rasa malu dengan diri sendiri, saya macam tak kenal orang yang saya tulis tu. Jadi bila tulis ni, adalah untuk bagi peringatan dekat diri sendiri. Tapi mungkin saya ada silap tau dalam menulis pengalaman hidup ni, tapi harap Allah maafkan saya, jika betul apa yang saya tulis harap sampailah dekat hati, kalau tak betul harap Allah hijabkan pandangan kamu semua agar tak nampak dan tak faham. Saya manusia yang selalu buat silap. Ada masa iman saya jatuh merundum ke bawah, lalu menunjukkan akhlak yang sangat buruk… sangat mengerikan.

Iman, saya ingat tau ayat awak…Iman saya pun tengah merundum tau waktu tu…
“Saya tak kenal awak yang macam ni!” malu sangat dengan diri sendiri, now im back, insya Allah.

now let us…See the translation Brave Heart: Ayumi Miyazaki (not  my translation, copy n paste only)


if given a second, anyone can give up and run
so just keep on walking
There’s something only you can do it
so this blue planet doesn’t lose it light
seize the dreams you had!
protect your beloved friends!

you can become stronger
unknown power dwells in your heart
when it fire lit, any wish, it’s true
will surely be granted

show me your brave heart

not everyday is sunny, so sometimes…
even though a cold rain is falling
just open your umbrella

There’s no map of how to live
that is why we’re free
you can go anywhere

run faster than the wind!
Aim faster than the skies!
you can meet a new you

unknown courage sleeps in your heart
and when you realize

The downpour in your heart will surely stop

show me your brave heart

seize the bright tomorrow!
protect the one you love
you can become stronger
break that weak  self!
Destroy the walls blocking you!
the warm beat of your heart will be your weapon
Believe in your heart!
..........................................................................................................................................................
koji Wada (Biggest dreamer)Wanna be the biggest dreamer
running full speed through
Both tomorrow and now
that’s right, I’ve realized it
I forgot to do my homework
That one puzzle, puzzle, puzzle
“who am I?”
Even if I slide and skin my knees
I’ve got to stand right back
I know my chance will run away
big and bigger, biggest dreamer
dreaming is the beginning of everything
that is the answer
I’ll fly farther than anyone
through all tomorrows

Fly to the horizon
Our courage has gained wings
in order to grow big and strong
I’ll run too
for a long time
I’ve heard the count down
I’m prepared
Let start now, change into zero
I’ll run, not turning aways from my heart’s target

I prefer Macbeth  ^_^!!! rather than romeo and juliet lol


just thinking...not other than that okey...
allahua'lam

Sunday, August 12, 2012

adik


this is my little brother... 25 Ramadhan last year he just passed away... (right one)

God smile on my little brother inside and out he is better than i am ^_^.

Me remember, father always took both of us us to see the paddy field scenery, maybe on weekend
evening...and we feel the cold air blowing upon our faces...

(we sit on the back while father ride his motorbike)

it is totally...an awesome memories

and of course i've got an excellent father, he never look down on us...
he teaching me math... even though it was already late at night

abah tak pernah pandang rendah dekat anak-anak dia
walaupun anak perempuan atau lelaki
dia nak kami semua berjaya
sabar saja dia melayan saya yang suka buat kerja sekolah lewat malam
cakap "abah orang tak siap lagi kerja sekolah" dengan muka cemas..
abah pun jawab balik "la yang tadi pasai pa tak buat awal?"
tak peduli jugak, abah tetap ajar...

abah sangat suka tidur lewat, so saya pun ikut
pukul 1 pagi baru tidur...it was my habit since my childhood time
saya akan pening kepala bila tengok kerja sekolah
yang melibatkan jam, payah tau nak baca jam tu...
sebab itulah saya sentiasa menggunakan jam digital, masa dulu hehe

bye...2
love all my friend cause of Allah
always miss u all...

video
Monday, August 6, 2012

last heart

Assalamualaikum ^_^.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani


Ingat lagi di sekolah rendah, saya suka kelas music, saya sukakan lukisan, saya suka dengar ustazah bercerita, yang pentingnya saya memang sukakan guru-guru saya. Masih terngiang-ngiang lagi suara ustazah Aisyah bercerita tentang Nabi Musa a.s, dengan semangatnya ustazah bercerita sekali gaya hehe, bagaimana Musa a.s yang masih bayi mengambil bara api dan disuapkan ke mulut, jadi sebab itulah Nabi Musa menjadi tidak fasih bertutur, semuanya kerana Firaun ingin melihat kebijaksanaan Musa a.s yang masih bayi, sama ada dia akan memilih susu atau bara api, apabila tangan musa a.s ingin mengambil susu, Jibril a.s menolak tangan bayi yang masih kecil itu agar mengambil bara api, jadi terselamatlah Musa a.s dari di bunuh oleh Firaun dan gembiralah Asiah. (Jika Musa a.s memilih susu, Firaun akan membunuh Musa a.s (bayi), kerana memang terbukti bayi itu akan menjadi orang yang akan menjatuhkan Firaun)
...................................................................................
Firman Allah surah Adz-Dzariyat:56
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (Allah)”
Firman Allah dalam hadith qudsi
“Aku adalah ‘Kanzun Mahfiyyan’ (yang terpendam dan tertutup) Aku ingin ditemukan dan dikenali. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenal-Ku”
“Manusia adalah rahsia-Ku dan Aku adalah rahsia Manusia”
“Aku ini berada pada sangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingati-Ku. Bila dia mengingati-Ku pada hatinya. Aku pun mengingati-Nya pada Zat-Ku. Dan bila dia mengingat-Ku pada suatu kumpulan, maka Aku pun akan mengingatinya di dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya”
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rasul bersabda
“Seorang alim memberi peringatan dengan ilmu dan adab. Sedangkan orang yang bodoh memberikan peringatan dengan pukulan dan marah”
“Kamu sekalian harus mahu bergabung dengan ulama dan mendengarkan pembicaraan ahli hikmah. Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah seperti menghidupkan bumi dengan air hujan.”
 “Hikmah yang mencakup adalah mengenal Allah bila dilakukan tanpa riya’(ingin dipuji orang lain) dan sum’ah(mencari kemasyhuran)”
“Ya Allah tunjukilah kami bahawa yang benar adalah benar dan beri kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami bahawa yang salah itu salah dan beri kemampuan menjauhinya… “
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kata ahli hikmah:
“Hidupnya hati adalah ilmu, galilah ia. Matinya hati adalah bodoh, maka jauhilah ia. Bekal yang baik adalah takwa, maka berbekallah dengan takwa. Cukup bagimu apa yang kunasihatkan. Jadikanlah ia sebagai nasihat. Redha Allah adalah Allah memberikan Qurbahnya kepada hambanya tanpa melirik kepada darajat”
Firman Allah As-Syura:23
Katakanlah:”aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam Qurbah”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sambungannya begini…dari Sirrul Asrar bukan dari buku yang sama. Saya juga merindui pertemuan dengan Pencipta Alam ini, mari kita masuk ke dalam taman-taman syurga, bukankah ianya indah
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ketika ruh berada di dalam jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam Lahut, iaitu hari perjanjian:
“Alastu birabbikum?” (Bukankah Aku(Allah) ini Tuhanmu?”)
Ruh menjawab:
“Benar, Engkau (Allah) adalah Tuhan kami.”
Tapi ruh telah lupa pada perjanjian awal maka ia tidak dapat kembali ke alam Lahut, tempat di mana semua ruh diciptakan.
 Allah dengan kasihnya (ar-Rahman) menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi (al-Quran,Zabur, Taurat, Injil…) sebagai peringatan tentang negeri asal mereka.
Firman Allah “Berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah”
iaitu hari pertemuan antara Allah dengan seluruh arwah di alam Lahut.
Bagi para Anbiya  mereka telah datang ke bumi dan kembali ke akhirat, jasadnya di bumi, sedangkan ruhnya berada di negeri asal (daerah rahsia) kerana adanya peringatan ini.
Sangat sedikit orang yang sedar dan berkeinginan untuk kembali serta sampai ke alam asal.
Kerana sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad (Rasulullah). Penutup penunjuk jalan dari kesesatan kepada kebenaran, bagi mengingatkan mereka yang lupa membuka hatinya . Rasulullah mengajak mereka agar kembali dan bertemu Allah…
Firman Allah
“Bergegaslah kamu untuk mendapat ampunan dari Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa”
Waktu sangat sempit, jalan hampir tertutup dan susah untuk mencari tempat bagi kembali ke alam asal (alam Lahut). Keberadaan kita di bumi yang hina dan yang akan hancur ini tidak hanya untuk berpangku dengan makan, minum dan memenuhi nafsu belaka.

Seorang ahli syair berkata:
“Nabimu selalu menunggu, sangat khuatir memikirkanmu”
Rasulullah bersabda “aku mengkhuatirkan(risau akan) umatku yang ada di akhir zaman”
Sabda Rasulullah lagi
“Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikut yang mana pun kamu akan mendapat petunjuk”
Hal ini akan dapat dicapai dengan melatih diri(mujahadah) meninggalkan keinginan nafsu walaupun terasa pahit dan kegiatan ruhaniyyah dengan tujuan mencapai redha Allah serta bersih dari riya (ingin dipuji orang lain) dan sum’ah (mencari kemasyhuran).
Firman Allah dalam surah Al-Kahfi:110
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan  seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya”
Alam ma’rifat adalah alam Lahut negeri asal bagi semua ruh… negeri asal tempat diciptakan ruh al-Qudsi dalam wujud terbaik. Yang dimaksudkan ruh al-Qudsi ialah hakikat manusia yang disimpan di lubuk hati, keberadaanya akan diketahui dengan taubat dan lafaz tiada Tuhan melainkan Allah “La Ilaaha Ilallah”…
Sabda Rasulullah
“Allah memiliki syurga yang tanpa bidadari dan istana serta tanpa madu dan susu. Kenikmatan di syurga itu hanya satu, iaitu melihat zat Allah”
Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran “Wajah-wajah (orang mu’min) pada hari itu berseri-seri”                    
(Al-Qiyamah:22)
Sabda Rasulullah:
“Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu, seperti kamu melihat sinar bulan purnama”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(p/s: Ingatkah kita wahai manusia, kita pernah berada di hari perjanjian itu, saya amat berharap kita akan bertaut dan berhimpun lagi di hadapan Allah dalam ketaatan, akal boleh menipu, tapi apa kata hati yang paling dalam, bukankah kita amat merindukan pertemuan itu…)
p/s: sirrul asrar, syeikh Abdul Qadir Jailani, terjemahan K.H Zezen Abidin Zayadi Bazul Asyhab
p/s:ia bermula dengan taubat, jaga sembahyang lima waktu, hati yang ingin bertemu denganNya, ia adalah rahsia kamu dengan Nya…
...................................................................................................................


……………………………………


p/s: love all my friend cause of Allah ^_^.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bye-bye dearest friend ^_^.
(Answer of the Eye)
The distant and nostalgic scenery
That sweet fragrance of snow
They tie down my broken memories
and search for the road I must take

In this Chaotic Destiny
you may not be able to see the certainty
right in front of your eyes

The small light is so far I can’t see it
if I wish enough in order to see it, I’ll lose something
but a heart that shatters the deepest darkness
that heart lies right here

this flowing hymn, this warm tear spill
and try to live as much as they can
these scarlet eyes look at the sky
and I walk the road leading to the future
they found

the words we once vowed
vividly resurrect
the memories is finally touched upon
are the proof of Thorny Path we took

I remembered I accepted
everything this life gave me
our held hand won’t disappear

this pitiful prayer, this tiny smile
in order to protect them, im led towards
the heart that can even shatter sadness
that heart lies right here

synchronized singing voices, tears that know of love
there are many of them in this limited life
The wings of flower continue towards the heavens
continuing towards the road of a flourished future…

if my final wish is granted
I’ll send you a single ray of light

the small light is so far I can’t see it
if I wish enough in order to see it, I’ll lose something
but a heart that shatter the deepest darkness
that heart lies right here

this flowing hymn, this warm tear spill
and try to live as much as they can
there’s nothing to be sad about
nothing to be confused about
I embrace the answer of my eyes
and continue forward…

Saturday, August 4, 2012

kaze yuki pre-3

(i like this one, use headphone or earphone...)

(and this one...)


(this one is better...) ^_^.

how tall is the blue sky?
how strong is the wind?
how clear is the water?
tell me the deepest thoughts in your heart...

the ship has just departed
heading towards you without the least hesitation...
fall into the embrace of the wind
feel the dream adventure that has begun

p/s: sorry arianna, face book (i dont have it...and i think its better like that) cheer up ^_^. we still friend

.............................................................................................................................................


Kaze yuki pre-3

inao’s word... listen yura

”there was all seeing eye...”
“the time is awake, dont run from your destiny...”
....................................................................................................................................
i found her diaries (at last),  I dont understand where her parents go, because on the days of funeral 
there are non of them. Also their house was being...when i try to visited a year ago.
I can’t believed what i just see...
.........................................................................................................................................
inao’s diaries

sometime i will wonder about anything
i wonder why im smiling?
i wonder why im laughing?
i wonder why im shaking?
i wonder why im crying?

i wonder why my heart beating?
i wonder why it hurting?
i wonder why im listening?
i wonder why im thinking?

children should’nt wondering?
children could’nt choosing?
children should’nt thinking?
anyone urguing?

i just wondering
it is just a dreaming?
anyone aren’t realizing?

what are wonder world...

still my heart beating the same melancholy
growing but with the same heart
from childhood wondering...
children is not fooling
this is the answer
...........................................................................................................................
  
yura

it’s cool to forget the unnecessary things
there’s no more time to fooling

what do you mean?  (i know you will ask this?)
i wonder if we’ll reach the skies
i wonder how far the skies is?
how deep the ocean is?
but...
i dont even know what are my plans for tomorrow

after an endless dream in this world of nothingness
it seem as if our beloved dreams will lose

.............................................................................................................

yura, my time shorten but i thanks God for Him choosen me to meet you,
they will find you soon, i can’t tell you now.

the wind blowing in this town is a little bit cold
i was always alone and it was fine for me
i want to pass my feelings to you far away
i collect the words which i want to tell you
put a little spell on them
and then send it to you
i put my warmth inside to prevent it gone away
my feeling finally get a shape
...........................................................................................................................

Yura Hiedeki,
i wonder if we can meet again...(laughing). They found me, and soon me and the
whole family will vanished. I cant meet you for this few year, if i do so then you will vanished too.
when the time is arise, you will see the truth. I know i can’t make it, our promise just
vanished. Find the answer Yura Hiedeki, you’re not a fool,  And i do believe you’re not a cry
baby. I hate a weak person. Dont you remember we are competance, and it will remain like that till the end. dont let me down, to gave such high expectation on you.
a promise we made at the bridge
“someday we will be there...” but it’s still unfulfilled, forgive me, you need to
still alive eventhough it is a hard time...

i want to pass these feeling to you....  children is not fooling, they can thinking, and choosing.you think im born genius? naa, keep that thinking inside of your mind.

of course im not shouting aloud so everybody would listen. i kept all that as secret. i make a lot of time reading and listen, and i didn’t talk. I tell a lot to you, and talk a lot with you..

nOw let think...start with this...read

everything i’ve wished for and everything i want
if i get them all could i call that “happiness?”
these feelings can’t be understand and prayer that seem to disappeared
surely they bind you and me

when i wake up there are so many things that i dont think are getting better
maybe you’re that way too i wonder if you can sleep at night?

what will happen tomorrow?
what will happen the day after tomorrow?
today and tomorrow repeat themselves infinitely
repeatedly connected
how much is my feelings minus your feelings?
just like the light, that clear orange light of sunset
passing the cloud and touch the street in this town
it connects the sky to the earth
we are connected, bound as the light connect the sky with earth

if i just sat alone
the morning itself came
but when i’m with you
the sound of our painful encounter
makes my heart hurt like it might explode

aspiration, pride and jealousy
are always called ideals
a medley of someone’s dreams
“i dont want to lose anything”
“i dont want to defile anything”
but that is not getting me anywhere!
(they are crazy)

even if we’re just sad and crying
and even if we’re just singing alone
i think we can never escape from this place
feeling like i’m being foolish and reckless
and feeling like i havent given up
someday i will bind today and tomorrow
i feel that will become our promise
........................................................................................................................................

p/s: omg, still a bad english...who is inao? 
yura? inao? yuuya? aihara?
this is just a storm brain/idea...i dont know what to do with the stories...
combine the song...


this september insyaAllah, i will be there, Thailand :(

i dont know, God just fulfill my prayer... 
ronghinya...palestine, bosnia
tersilap sikit kisah seorang zahid. 1992 published...not before the birth, it was after...
i read this book recently, Art of deception, Tuhan sedang menguji kita (Ustaz Kazim),
Sunan Musafir (Ramli Awang Mursyed)...

video


I search for your footprints
in stars in snow in memories
whether it is the eternal peace
This is midst of a dream

with small wings, I ran across the hill
straying from the road I close my eyes

I search for your footprints
in stars in snow in memories
whether it is the eternal peace
This is midst of a dream

Someday everything will return to what it was
alone, the one place at the end of the sky
the peace you wait for
leaving behind a trail of light

with the wings that still can’t fly, I run up the hill
when I stray from the path I close my eyes and keep going

I search for your footprints
in dreams in love in hearts
leaving behind eternal light
with these unwavering wings

May you have eternal love